Eranbelinsky

Het WWFT cliëntenonderzoek

WWFT cliëntenonderzoek

Het WWFT cliëntenonderzoek is een van de twee kernverplichtingen die de WWFT met zich meebrengt. De wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme is een wet die voor veel ondernemers geldt. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan banken, financiële dienstverleners, kredietverstrekkers, beleggingsinstellingen, etc. Het is belangrijk dat je als ondernemer deze kernverplichtingen naleeft. Naast het melden van ongebruikgelijke transacties is het belangrijk dat je regelmatig een WWFT cliëntenonderzoek uitvoert.

Wat is het WWFT cliëntenonderzoek

Het WWFT cliëntenonderzoek geeft duidelijkheid met wie je nu als ondernemer eigenlijk zaken doet. Het wordt door het uitvoeren van het cliëntenonderzoek voor jou als ondernemer snel duidelijk of je wel zaken doet met betrouwbare relaties.  Het komt bijvoorbeeld ook voor dat uitgesloten bestuurders zaken proberen te doen met een financiële instelling. Het is uiterst belangrijk om dit te voorkomen. Zo’n bestuurder is namelijk niet voor niets uitgesloten. Daarnaast geeft het WWFT cliëntenonderzoek een beeld van de personen met wie je zaken doet. Het geeft bijvoorbeeld weer dat deze personen echt zijn wie ze zeggen dat ze zijn, en dat ze zichzelf niet voordoen als iemand anders. Het is belangrijk dat je als ondernemer het WWFT cliëntenonderzoek uitvoert. Wanneer je dit namelijk niet doet, kan dit nadelige gevolgen hebben voor zowel jou als ondernemer als je onderneming zelf.

De nadelige gevolgen

Wanneer je de WWFT niet op een correcte wijze naleeft, kan de overheid je hiervoor een fikse boete opleggen. Daarnaast is het zelfs mogelijk dat er een gerechtelijke procedure tegen jou als ondernemer wordt opgestart. Als ondernemer wil je liever niet in verband worden gebracht met criminele praktijken waardoor het belangrijk is dat je de WWFT naleeft en het WWFT cliëntenonderzoek uitvoert. Er zijn softwareprogramma’s die het uitvoeren van het WWFT cliëntenonderzoek makkelijker maken, waardoor je niet te maken krijgt met onnodige administratieve lasten. Tevens wil je als ondernemer graag een zo goed mogelijke reputatie behouden, waarbij je streeft naar een correcte naleving van de WWFT waarbij je aan de twee kernverplichtingen die deze wet met zich meebrengt, voldoet.

Het WWFT cliëntenonderzoek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top